COVID-19

Yn ystod yr amser heriol hwn, Mae Magsells Ltd yn canolbwyntio ar gefnogi ein cwsmeriaid, ein gweithwyr, a'r diwydiant yr ydym yn gweithredu ynddo.

Rydym yn gweithio i osgoi aflonyddwch a achosir gan COVID-19 {Coronafeirws}, ac ar yr un pryd ymddwyn yn gyfrifol i wneud yr hyn a allwn i atal y firws rhag lledaenu ymhellach.

Byddwn yn parhau i fonitro ac asesu'r sefyllfa esblygol yn agos. Byddwn yn ddiwyd ynglŷn â chyfathrebu ar faterion pwysig. Byddwn yn aros ar agor.

 

Arhoswch yn ddiogel os gwelwch yn dda.

Cofion,

Y cyfan yn Magsells Ltd.