Magsells חנות מקוונת

סוג גג Liner Panasonic (MSCSR3)

£39.00

במלאי

תיאור

סוג גג Liner Panasonic (MSCSR3)

Liner גג – עבור פנסוניק

חלק חלופי מומלץ ל:
NE1330 Panasonic
Panasonic NE1670

כל המחירים המוצגים לכלול מע"מ שחויב בשיעור בריטניה הסטנדרטי.

יישומי חשבון סחר בברכה, אנא לחץ כאן כדי להחיל.

להוריד עותק של חוברת המוצר האחרונה שלנו אנא לחץ כאן.

ליצירת קשר עימנו על כל חלקי מיקרוגל זה או אחרים, תנורי מיקרוגל וכו ' אנא לחץ כאן.

חזרה למעלה