Magsells חנות מקוונת

סוג גג Liner Sanyo (MSCSR6)

£39.00

במלאי

תיאור

סוג גג Liner Sanyo (MSCSR6)

Roof Liner for Sanyo Microwaves

חלק חלופי מומלץ ל:
Sanyo EM1500
Sanyo EMC1500
Sanyo EMC1800

כל המחירים המוצגים לכלול מע"מ שחויב בשיעור בריטניה הסטנדרטי.

 

להוריד עותק של חוברת המוצר האחרונה שלנו אנא לחץ כאן.

ליצירת קשר עימנו על כל חלקי מיקרוגל זה או אחרים, תנורי מיקרוגל וכו ' אנא לחץ כאן.

חזרה למעלה